Laurens Van Acker

PresentatieInleiding

Op deze website is meer informatie te vinden over het thesisproject van Laurens Van Acker, student industriële wetenschappen informatica aan de HoGent.

De verkoop van smartphones blijft fenomenaal stijgen. Steeds meer geïnteresseerden ontdekken de brede waaier aan functionaliteit van een dergelijk toestel. De dalende prijs ervan zorgt ervoor dat steeds meer mensen dit zich aanschaffen. De toestellen worden steeds krachtiger en de mobiele bandbreedte wordt goedkoper en veel gemakkelijker beschikbaar, waardoor complexere applicaties voor de toestellen ontworpen kunnen worden. Zo kunnen de smartphones in de toekomst ook meer en meer een hulp betekenen voor mensen met een taalachterstand.

Communicatie van dove of slechthorende kinderen met hun nabije omgeving loopt vaak niet optimaal. Ze vangen de gesproken communicatie onvoldoende op door hun auditieve beperking, ze beschikken over een beperkte taal en woordenschat om wat ze horen te begrijpen. Het complexe taalaanbod van de omgeving wordt vaak niet begrepen. Daarnaast zien we dat gebarentaal vaak toegankelijker is, maar hier stoten we op het probleem dat de meeste ouders van dove en slechthorende kinderen zelf niet doof zijn en de gebarentaal dus niet als moedertaal gebruiken.

Tot nu toe zijn er nog geen volwaardige communicatiehulpmiddelen beschikbaar die deze problemen kunnen reduceren. Bepaalde bronnen geven nochtans aan dat doven bereid zijn om nieuwe technologie te gebruiken om de communicatie te verbeteren met horende personen. Verschillende auteurs verwijzen ook naar het belang van hulptechnologie om de communicatieproblemen te reduceren met dove personen.

In dit werk wordt een communicatiehulp ontwikkeld op het besturingssysteem voor mobiele apparatuur van Google, Android, dat deze hindernissen moet reduceren door tekst om te zetten naar relevante plaatjes en filmbestanden. Deze worden gevonden op onlinebronnen zoals Flickr, YouTube, Google Image Search en Vimeo.

De teksten kunnen in het toestel ingegeven worden door middel van spraakherkenning en tekstherkenning of geselecteerd worden uit internetpagina’s of e-mail- en sms-berichten. Via verschillende methoden wordt geprobeerd de context uit een zin te halen zodat het juiste verduidelijkende materiaal gevonden kan worden.

Hopelijk kan de applicatie die ontworpen werd in dit eindwerk, bijdragen tot de ontwikkeling van toekomstige, vergelijkbare projecten. Mijn voorkeur ging uit naar dit onderwerp omdat dit onderzoek naar communicatiehulpmiddelen voor doven een zeer praktisch onderzoek is met een belangrijke maatschappelijke en sociale relevantie.

Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met de onderzoeksinstelling WiCa (Wireless & Cable), een onderdeel van INTEC.